Årsmøte Hafrsfjord ishockeyklubb 2018

Skrevet av 28. februar 2017 Nyheter

kings_crest

Hafrsfjord Kings innkaller herved til årsmøte Fredag 16.03.18 klokken 19.00 i kings VIP avdeling i Siddishallen.

 

Årsmøte–Hafrsfjord Ishockeyklubb

Dato: 16.03.2018

Tid: 19:00

Sted: Siddishallen – VIP Avdeling

 

SAKSLISTE.
1.Godkjenne de stemmeberettigede

 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

 

 1. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 2. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppe årsmeldinger
 3. 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 4. Behandle forslag og saker, herunder oppstart av ishockeyskole og barne og ungdomsavdeling.

 5. 7. Fastsette medlemskontingent 

 6. Vedta idrettslagets budsjett

 

 1. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

 2. Foreta følgende valg:
  a) Leder og nestleder
 3. b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
 4. c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
 5. d) To revisorer
 6. e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

Forbundsting:

Vara:

 

Kretsting:

Kretsting:

Vara:

 

 1. f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

 

 

Velkommen

 

Saker som ønskes behandlet på Årsmøte,

Må sendes til  styret  innen 12.03.2018

 

Mvh

For Styret Hafrsfjord IHK

Bengt Bakke.